Copyright 2011-2012 ЗкДоверие. All rights reserved.
 
       Бижута със
скъпоценни камъни
Бижута с диаманти
Инвестиционно
        злато
 


Какво означават маркировките по златото - част 1


 Предполага се, че от момента, в който човечеството е проявило интерес към златото до наши дни в световен мащаб са добити около 165 000 тона от него. Голяма част от него е използвана през вековете за направата на златни бижута. Около половината злато добивано в света се използва за производството на бижута от всякакъв вид – обици, колиета, ланци, пръстени, гривни и всякакви други варианти на накити.

 Решавайки да придобие за себе си или като подарък златно бижу потребителят трябва да е наясно какво означават надписите и символите по избраното златно бижу. Това може да му даде предварителна представа дали купува златно бижу или някаква позлатена имитация. В световен мащаб, за да се обозначи съдържанието на злато в бижутата е приета каратната система, която определя какво е количеството злато в сплавта на бижуто. В настоящата статия ще се постарая да дам на читателя съвети как да разчита маркировките на бижутата и по тях да се ориентира за чистотата на златото, което купува.

 Принципно чистото злато е прекалено меко за да бъде използвано директно в бижута за това се налага смесване с други метали за да се повишат качествата му като износоустойчивост, устойчивост на деформации или за да променят цвета му. Предвид различното съотношение на тези метали в сплавта се е породила необходимостта от определянето на съдържанието на злато. Има две основни системи за определянето на количеството в сплавта, като и двете са много близки и имат незначително различие в стойностите.

 Първата система е т.нар. каратна система използвана главно в САЩ и мерна единица карат. Каратът е единица мярка за това каква част от теглото на дадено бижу или друго изделие от благородния метал е чисто злато. В каратната система най-голямата стойност е 24 карата, което съответства на 99.99% чистота на златото. Скалата продължава надолу с 23, 22, и т.н. до най-ниския показател в системата, която е 8 карата. 12 каратово бижу означава че 12 части от общо 24 са чисто злато или с други думи половината от изделието е чисто злато, а другата половина са примеси.

 Освен тези маркировки е възможно златното бижу да има и марка на производителя, както и държавна марка. В някои страни се поставят маркировки за платено мито, а в България например заедно с марката за платени държавни такси се прави и проверка на съдържанието на злато, която се отбелязва по европейската система и представлява гаранция, че бижуто освен, че е легално е минало и допълнителен контрол. Ако дадено златно бижу не притежава маркировки се отнасяйте изключително внимателно към него като това може да се дължи на факта, че е старо и е от време, в което маркировки върху златото не са полагани или просто, че не е истинско.

Лазар Белев